CENTRUL PENTRU STUDII DE RISC MODELARE SPATIALA SI DINAMICA SISTEMELOR TERESTRE SI COSTIERE

Membri CRMD »

Iuliana Armas

Director Centru CRMD
Iuliana Armas

Curriculum vitae- prof. univ. dr. Iuliana Armaş

1. Date personale

Nume, prenume: Armaş Iuliana
Grad didactic: prof.univ.dr.
Locul si data naşterii: Bucureşti (România), 16.09.1968
Limbi străine: Germană, Engleză
Adresă: Facultatea de Geografie,UB,
  Bd. Balcescu 1, sect 1, Bucureşti
  Tel.: +40213053841, E-mail: iulianaarmas@yahoo.com; iulia_armas@geo.unibuc.ro

 

-

 

 

 

 

2. Pregatire profesională

____________________________________________________________________________________________________

Instituţia Liceul German din Bucureşti Univestitatea din Bucureşti-
Facultatea de Geografie
Universitarea din Bucureşti-
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucureşti-
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele  Educaţiei
Perioada: 9.1982-9.1986 10.1986-7.1990 10.1990-7.1995 2004-2008
Diploma Bacalaureat Diplomă de licentă în
Geografie, secundar
Limba Germană
Şef de promoţie
Doctor în Geografie
cu lucrarea Bazinul
morfohidrografic
Doftana- studiu de
geomorfologie,
publicată în
Editura Enciclopedică (1990,
240 p., 98 fig.)
Diplomă de licenţă în
Psihologie,
specializarea
Psihologie clinică

 

3. Direcţii de specializare

____________________________________________________________________________________________________

Perioada/ Locul/ Diploma Studii/ cursuri                                                                        
 • 1993-1994,Germania, Institutul de
  Geografie al Universităţii din Köln
  scrisori de recomandare
 • 1993-1994, Germania, Institutul de
  Geologie al Universităţii din Köln
  Certificate
 • 24-30.09.2006, Bonn, Germania
  Diplomă
 • 8-16 sept. 2008, ESRI-GIS România
  Diplome
 • Septembrie-Decembrie, 2008,
  International Institute for Geo-
  Information Science and Earth
  Observation, Enschede, The
  Netherlands
  Diplomă
  Mai-Iunie, 2009, International Institute for
  Geo-Information Science and Earth
  Observation, Enschede, The Netherlands
  Diplomă
  26.10-30.10.2009, University of Agronomy
  and Veterinary Medicine, Bucharest,
  Romania
  Diplomă

   Cursuri de specializare pe probleme de geomorfologie
   generală şi structurală, geografie fizică, metode
   computerizate de cercetare, sub îndrumarea prof.dr.ha b. E.
   Brunotte

   Cursuri de geologie structurală, mineralogie, practică de
   specialitate


   FORM-OSE Post-Graduate Training School: MultiRISK,
   Concepts to approach multiple hazards and risks
   ArcGIS Desktop I + II


   Applied Earth Sciences Course: Principles and Applications
   of Remot Sensing and GIS in Applied Earth Sciences,


   Applied Earth Sciences Course: Multihazard and Risk
   Assessment

 


   ROSA/ESA/DLR: Radar Remote Sensing Course

 

4. Experienţă profesională

____________________________________________________________________________________________________

Perioada: 02.1991-10.1993
10.1993 10.1996
10.1996
10.2000
10.2000 10.2007 10. 2004
prezent
02.2009
prezent
Loc: Facultatea de Geografie Facultatea de Geografie Facultatea de Geografie Facultatea de Geografie Facultatea de Geografie
Instituţie: Universitatea din Bucureşti Universitatea din Bucureşti Universitatea din Bucureşti Universitatea       "Sipiru Haret"
din Bucureşti
Universitatea din Bucureşti
Poziţie:  Asistent univ.  Lector univ.  Conferenţiar univ.   Profesor univ.  Profesor univ.
Discipline
predate
(Cursuri,
Seminarii/
Lucrări
practice,
Practică de
teren)
 
Bazele teoretice
ale Geografiei;
Geografie fizică
generală;
Geomorfologie;
Câmpii
Geografie fizică
generală,
Geomorfologie
aplicată şi
experimentală;
Riscuri naturale
şi antropogene;
Riscuri
geomorfologice;
Geografie
teoretică,
Geomorfologie
generală
Geografie fizică
generală,
Geomorfologie
aplicată şi
experimentală;
Riscuri naturale
şi antropogene;
Riscuri
geomorfologice;
Geografie
teoretică,
Cartografierea
elementelor de
mediu
Geografie fizică
generalaă,
Riscuri naturale
si antropogene;
Riscuri
geomorfologice;
Geografie
teoretică,
Cultura şi
percepţia
riscului
Geografie fizică
generală,
Riscuri
geomorfologice;
Geografie
teoretică;
Cultura şi
percepţia
riscului;
Modelarea
numerică a
reliefului;
Vulnerabilitate,
risc şi hazard în
România

 

    Alte activităţi didactice:  îndrumare  teze  de licentă, master, grad I, doctorat, membru în comisiile de  admitere,
    grad, licenta, master; doctorat; referent în comisii de doctorat; comisii de promovare a cadrelor didactice; pregătirea lotului
    olimpic internaţional (2004).

5. Activitatea de cercetare

____________________________________________________________________________________________________

 • 12 carţi: 3 carţi publicate în Editura Enciclopedică (2 în colaborare), 1 carte la Editura ERA (în colaborare), 3 carţi la Editura Fundaţiei România de Mâine (1 în colaborare), 1 carte la Editura Cartea Universitară (în colaborare), 1 carte în Ed. Renaissance (în colaborare), 3 carţi în Editura Universităţii din Bucureşti, o carte fiind în curs de publicare in Editura Springer (ca editor). Dintre lucrările publicate, 7 sunt cursuri universitare.
 • 5 materiale didactice preuniversitare: pachetul didactic pentru clasa a VII-a, 1999, retipărit în 2006, şi manualul pentru clasa a IX-a, 1999 şi 2004 (în colaborare).
 • 80 de articole publicate în reviste de specialitate (cu recenzori şi recunoscute CNCSIS, dintre care 13 în reviste din străinătate, 7 în reviste cotate ISI şi alte 5 în baze internaţionale de date, 10 publicaţii în volumele unor manifestări ştiintifice internaţionale recunoscute, 6 capitole în volume colective, dintre care ESRI Map Book, vol. 20 (+ Web versions), p.93, ESRI Press, ISBN 1-58948-133-X
 • cca 100 de comunicări în cadrul unor simpozioane internaţionale (1 conferinţă cotată ISI)
 • 70 de prezentări la simpozioane naţionale
 • Proiecte de cercetare ştiinţifică câştigate prin competiţii naţionale - 7 proiecte de cercetare (CNCSIS, CEEX şi PNII – câtigate şi manageriate ca director al consorţiului format din 4 sau 5 univ +instituţii CD), la alte 6 proiecte fiind membru în echipa de cercetare, din care 1 internaţional.
 • 2009-2012: reprezentant pentru România în COST Action TU0801: Semantic Enrichment of 3D city models for sustainable urban development
 • Activitatea redactională - depusă în colectivul de redacţie al cursurilor şi lucrărilor ştiinşifice publicate şi al unor reviste geografice precum Revista de Geomorfologie, II (2000), Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Geografie (începând cu nr. 9, 2006)
 • Din 2009 – recenzor la revistele cotate ISI: Natural Hazards si Risk Analysis
 • Din 2006 am iniţiat şi condus (ca director) CENTRUL PENTRU STUDII DE RISC, MODELARE SPAŢIALĂ ŞI DINAMICA SISTEMELOR TERESTRE ŞI COSTIERE (CRMD)
 • Premii UB pentru activitatea de cercetare ştiinţifică - 2005, 2006, 2007
   

6. Contribuţia ştiinţifică

____________________________________________________________________________________________________

 

Teme în care s-a adus un aport ştiinţific pe plan naţional şi internaţional:
· Modele genetice şi morfologice regionale – în special modelele alunecărilor de teren
· Problema cartărilor şi a cartografierii tematice
· Aspecte teoretice, de geografie fizică şi de terminologie fizico-geografică
· Probleme de metodologie şi investigaţie geomorfologică cantitativă
· Analizele SIG aplicate în geomorfologie
· Problema nivelurilor morfologice în spatiul Curburii
· Problema captărilor şi a evoluţiei reţelei hidrografice în spaţiul Curburii
· Sinteze privind evoluţia paleogeomorfologică
· Relieful structural  şi petrografic
· Probleme de geografie medicală,
· Studii privind componenta atitudinal-perceptuală faţă de risc şi hazard natural; hazard şi risc în mediul
urban şi rural
· Studii de morfodinamică, vulnerabilitate şi risc geomorfologic, cu accent pe problema alunecărilor de
teren
· Geografia şi turismul
· Probleme şcolare ale geografiei şi de metodică a predării
 
Aport personal, punctual:
– noua interpretare morfogenetică şi evoluţia a spaţiului Curburii; lege privind relaţionarea suprafeţelor
bazinale cu elementele specifice de pantă, drenaj etc.; metodologie de evaluare a susceptibilităţii pe bază
analizelor de probabilitate; metodologie de evaluare a percepţiei riscurilor cu rezultate remarcabile pe plan
mondial; metodologie de evaluare a riscului adaptat cerinţelor specifice la nivelul României
 
Membru în societaţi profesionale naţionale şi internaţionale:
· 1996–2000 Reprezentantul pentru România în Comisia Cartography and Children Working Group –
CCWG
· din 1996: membru Asociaţia Română de Geomorfologie
· din 1990: membru Societatea Română de Geografie
· din 2004: membru EGU - European Geosciences Union
· din 2006: membru „Arbeitsgruppe für Naturgefahren“, Germania
· Expert evaluator CNCSIS, ARACIS
Publicatii

 Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Află mai multe.                 OK, sunt de acord!