CENTRUL PENTRU STUDII DE RISC MODELARE SPATIALA SI DINAMICA SISTEMELOR TERESTRE SI COSTIERE

Membri CRMD »

Eugen Avram

membru
Eugen Avram

Nume / Prenume AVRAM EUGEN
Informaţii profesionale Contact:
Tel.: 0722.74.84.33
Email: eugenavram@yahoo.com
Adresă: Bucureşti, Str Valea Lungă, Nr. 20, Bl 148 A, Sc A, Ap 13, et 3.
Funcţietie Lector universitar, doctor ?n psihologie.
Psiholog clinician, specialist autonom.
Locul de muncă/ Domeniul ocupaţional Universitatea din Bucuresti (titular)
Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni
Experienţa profesională 2003-2005 preparator universitar drd.
2006-2008 asistent universitar drd.
2008-prezent lector universitar dr
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, cercetare şi practică psihologică

Educaţie şi formare
 • Facultatea de Psihologie/ P.S.E., Universitatea Bucureşti (1998-2002) (şef al promoţiei 2002).
 • Pregătire master (cursuri de zi): Psihologie organizaţională şi economică, Facultatea de Psihologie a Universităţii din Bucureşti (2002-2004).
 • Pregătire master (ID): Managementul sistemului de sănătate, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (2005-2006).
 • Pregătire master (cursuri de zi): Psihoterapii cognitiv-comportamentale, Universitatea "Titu Maiorescu", Bucureşti (2005-2007).
 • Doctor (2003-2008): "Contribuţii cu privire la elaborarea unui model explicativ-interpretativ al caracterului", conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Mielu Zlate (2003-2006), Prof. Univ. Dr. Mihai Golu (2006-2008).
 • Alte studii: Şcoala Postliceală Sanitară "Fundeni", Bucureşti (1996-1999).
Alte cursuri
 • 2008 - Sistemul de Management al Calitatii (standardul ISO: 9000:2008, Auditor intern, Auditor extern).
 • 2009/ July: SA 8000 ? Training Course Delivered by CISE, Accredited by SAI/ Social Accountability International (Sistemul de management Responsabilitate sociala - standardul SA8000, auditor ?n formare).
 • 2010/ mai - Curs Securitatea si sanatatea muncii (80 ore).
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta
Diplome de master
Doploma Doctor
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dob?ndite Psihologie organizationala
Psihologia personalitatii
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Informaţii personale  
Naţionalitate Romana
Data naşterii 24.08.1976
Sex Masculin
Aptitudini şi competenţe personale predare, formare, evaluare psihologică, conliliere sihologică, consultanţă, dezvoltare-optimizare.
Limba(i) maternă(e Precizati limba(ile) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleza
?nţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţietie Discurs oral Exprimare scrisă
independent independent independent independent independent
?
Competenţe şi abilităţi sociale Colaborare nationala si internationala (in cadrul volumelor pe care le-am coordonar, proiectelor aplicative, dar şi ?n cadrul evenimentelor stiintifice)
?
Competenţe şi aptitudini organizatorice Conducere, coordonare (in activitatile de predare si clinice)
Autoconducere, programare personala a obiectivelor si activitatilor.
Realizare a sarcinilor in acord cu protocolul sau criteriile de calitate si pricedura.
Respectarea termenelor si incadrarea in timp.
Organizarea unor echipe de specialisti (precum cele din volumele pe care le-am coordonat)
?
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Word, SPSS
?
Competenţe şi aptitudini artistice Chitara (din anul 1990)
?
Informatii suplimentare Informaţii suplimentare
 • 3 studii ?n reviste ISI.
 • 3 cărţi autor principal, 2 cărţi coautor, 14 carţi coordonator
 • 35 capitole in volume.
 • 30 articole in reviste romanesti.
 • 6 participari in proiecte de cercetare (membru in echipa).
 • 3 participari in comitete de organizare a unor evenimente stiintifice (membru).
 • 30 participari la evenimente stiintifice nationale.
 • 10 participari la evenimente stiintifice internationale.
?
Anexe Lista de lucrari publicate, participari la evenimente stiintifice, proiecte de cercetare
Studii in reviste cotate ISI:
 1. Armas, Iuliana, Avram, E. (2008). Patterns and Trends in the Perception of the Seismic Risk. Case Study: Bucharest Municipality/ Romania. Natural Hazards, 44:147-161.
 2. Armas, Iuliana, Avram E. (2009). Perception of flood risk in theDanube Delta/ Romania, Natural Hazards, 50, 269-287.
 3. Avram, E. (2010). "Munca in serviciile de urgenta ? un studiu asupra atitudinilor salariatlor din subordine", Revista Romana de Bioetica. vol. 8, no. 2.

Cărţi
Avram, E. (coord.) (2007). Psihologie organizational-manageriala - Perspective aplicative, Editura Universitara, Bucuresti, 432 p.
Avram, E., Cretu, R.Z. (coord) (2007). Psihologie organizational-manageriala in context european, Editura Universitara, Bucuresti, 280 p.
Avram, E., Cooper, C.L. (coord.) (2008). Psihologie organizational-manageriala, Tendinte actuale, Polirom, Iasi, 900 p.
Avram, E. Shockley-Zalabak, Pamela (2008). Increderea Organizationala, Editura Universitara, Bucuresti, 408 p.
Avram, E. (coord.) (2008). Psihologia in Organizatiile Moderne, Editura Universitara, Bucuresti, 480 p.
Avram, E. (coord.) (2008). Psychology in a Positive World. Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 376 p.
Avram, E. (2009). Psihologia personalitatii. Arhitectura si dimensiuni. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (coord.) (2009). Neuropsihologie - Creier si functionalitate, Editura Universitară, Bucuresti.
Avram, E. (2010), Neuropsihologie. Bazele teoriei si practicii. Editura SPER, Bucuresti.
Avram, E. (coord.) (2010). Psihologia Sanatatii. Vol. I. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (coord.) (2010). Psihologia Sanatatii. Vol. II. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (coord.) (2010). Psihologia Sanatatii. Vol. III. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (coord.) (2011). Psihologia Sanatatii. Vol. IV. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (coord.) (2011). Psihologia Sanatatii. Vol. V. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (coord.) (2011). Psihologia Sanatatii Organizaţionale. Editura Universitara, Bucuresti.
Ciubotaru, V.G., Avram, E. (coord.) (2009). Neurostiinta dizabilitatii, Editura Universitara, Bucuresti.
Ciubotaru, V.G., Avram, E. (coord.) (2010). Optimizarea sanatatii. Editura Universitara, Bucuresti.
Ciurea, A.V., Ciubotaru, V.Gh., Avram, E. (2007), Dezvoltarea managementului in organizatiile sanatatii. Excelenta in serviciile de Neurochirurgie, Editura Universitara, Bucuresti, 423 p.
Ciurea, A.V., Ciubotaru, V.Gh., Avram, E. (2009), Management modern in organizatiile sanatatii. Perspective in serviciile de Neurochirurgie, Editura Medicalaa, Bucuresti, 356 p.
Ciurea, A.V., Cooper, C.L., Avram, E. (Eds.), Managementul sistemelor şi organizatiile sănătăţii, Ed. Universitară "Carol Davila", Bucureşti.
Ciurea, A.V., Ciubotaru, V.Gh., Avram, E. (coord.) (2010), Managementul secţiei de spital. Editura Universitară, Bucureşti.
Mitrofan, L., Avram, E. (2010). Multiplele faţete ale workaholismului. Editura SPER, Bucureşti.
Tataranu, L., Avram, E. (coord.) (2009). Neurostiinte si psihologie clinica, EDP, Bucuresti.


Studii ?n publicaţii periodice internaţionale non ISI
Armas, I, Avram, E. (2008). "Tendencies in seismic risk perception in Bucharest (2000-2006). Psychological Thought, vol. 3, nr. 5, pp. -22-39.
Avram, E. (2008). "New trends in the Romanian organizational psychology". Psychological Thought, volume 3, no 6, pp. 15-29.


Studii ?n publicaţii periodice naţionale:
Avram E. (2001), "Un model teoretic al relaţiei dintre om şi organizaţie", Revista de psihologie organizaţională, vol. I, nr. 1, p. 121-131.
Avram E. (2002), "Optimizarea activităţii agenţilor comerciali", Revista de psihologie organizaţională, vol. II, nr. 4, p. 71-88.
Avram E. (2004), ,"Bazele managementului sanitar", Revista de psihologie organizaţională, vol.IV, nr. 1-2, p. 73-91.
Avram E. (2005), "Provocările organizaţiilor religioase", Revista de psihologie organizaţională, vol.V, nr. 1, (p. 129-150).
Avram E., Tătăranu, Ligia (2005), "Managementul relaţiei cu pacientul internat ?n clinica de neurochirurgie", Management ?n sănătate, anul IX, nr.1, martie, p. 6-11.
Avram E. (2006), "Leadership-ul ?n organizaţiile sistemului de sănătate", Management ?n sănătate, anul X, nr. 2, pp. 14-21.
Avram E. (2006), "Mielu Zlate - Personalitate marcantă a psihologiei", Revista de psihologie organizaţională, vol. VI, nr. 1-2, pp. 11-29.
Avram E. (2006), "Standarde Naţionale ale Practicii ?n Domeniul Psihologiei Clinice", Revista de psihologie organizaţională, vol. VI, nr. 1-2, pp. 157-183.
Avram, E. (2006), "Managementul echipelor de succes ?n sănătate", Management ?n sănătate, Dec. X(4), pp. 20-27.
Avram E. (2007), "Angajamentul organizaţional ?n departamentele de neurochirurgie", Revista de psihologie şi ştiinţele educaţiei, II, 1, pp.79-94.
Avram, E., Armas, Iuliana (2007), "Utilizarea studentilor ca operatori ?n anchetele de teren - avantaje şi limite", Revista de Psihologie Socială, nr. 19, pp. 33-45.
Avram, E., Pleş, H. (2007), "?ncrederea ?n organizaţiile sănătăţii", Management ?n sănătate, Sep. XI(3): 2-6.
Avram, E. (2008), "Modele clasice si moderne ale caracterului", Revista de Psihologie Scolara, Vol. 1, nr. 2. (20 p.)
Avram, E., Armas, I. (2010). Riscul inundaţiilor şi ?ncrederea socială, Revista de psihologie Aplicată, nr 1.
Avram, E. (2010). Character psychology: current directions. Revista de psihoterapie experientiala. Vol 13, Nr. 4, 27-35.
Avram, E. (2010). Instituţia academică şi realizarea profesională ?n Rom?nia ? realităţi, percepţii, provocări. The Black Sea Journal of Psychology. Vol. 1. nr. 1.
Ciurea A.V., Avram E., Tătăranu Ligia, Ciubotaru V. (2004), "Aplicaţii ale managementului participativ ?n organizaţiile sanitare", Neurochirurgia Iaşi, vol. VI, nr. 1-2, p. 3-11.
Ciurea A.V., Avram E., Tătăranu Ligia, Ciubotaru V. (2004), "Managementul resurselor umane ?n actualitatea clinicilor de neurochirurgie", Neurochirurgia Iaşi, vol. VI, nr. 1-2, p. 13-17.
Ciurea A.V., Avram E., Nuţeanu L. (2005), "Direcţii ale schimbării şi dezvoltării organizaţionale ?n sănătate", Management ?n sănătate, anul IX, nr.2, iunie, pp. 28-34.
Ciurea A.V., Avram E. (2005), "Dimensiuni ale eficienţei ?n sănătate", Medic.ro, nr. 16/ iulie-august, pp. 12-17.
Ciurea A.V., Ciubotaru V., Avram E. (2005) "Eficientizarea structurilor organizatorice ale spitalelor", Management ?n sănătate, anul IX, nr. 3, septembrie, p. 32-40.
Ciurea A.V., Avram E. (2005), "Este posibil să motivezi fără bani subordonaţii", Management ?n sănătate, anul IX, nr. 4, pp.14-19.
Ciurea A.V., Ciubotaru V Gh., Gheorghiţă Eva, Avram E. (2006), "Cercetarea organizaţională - condiţie pentru un management performant, european ?n sănătate", Management ?n sănătate, anul XI, nr. 1, pp.14-21.
Mareş Ana, Avram E. (2005), "Comunicarea asistent-pacient ?n clinica de neurochirurgie", Ars Medica, nr. 19 septembrie/octombrie, p. 9-12.
Răşcanu Ruxandra, Avram E., Crăciun Barbara, Stoian Sanda, (2006), Aspecte ale structurării stilului de viaţă la tinerii psihologi, Revista de psihologie organizaţională, vol. VI, nr. 1-2, pp. 116-125.
Taşcu A., Avram E., Ciurea A.V. (2006), "Calitate şi ?ncredere ?n sănătate", Management ?n sănătate, anul X, nr. 3, pp.11-22.
Taşcu A., Avram E., Ciurea A.V. (2006), "Sănătatea la locul de muncă ? obiectiv prioritar ?n clinicile de neurochirurgie", Infomedica, 2006, 3, pp. 26-33.
Zlate M., Avram E., (2005), "?ncrederea organizaţională - c?teva probleme teoretice", Revista de psihologie organizaţională, vol.V, nr. 1, p. 11-30.


Capitole/ studii ?n volume de conferinţe internaţionale:
Armas, I., Avram, E. (2007). "The Anticipative Subjective Vulnerability and the Perception of the Support in the context of the Seismic Risk in Bucharest", in volume: "27. 2007, 28-30 September, Blagoevgrad, Bulgaria, International Meeting of Young Psychologists "Young Psychologists - Ideas - Possibilities - Future" pp. 156-165 (ISBN 987-954-680-553-9) (p. 9).
Avram, E. (2010). The organizational psychology in the last decade ? some implications in HR management. In vol. September, 2010. Blagoevgrad, Bulgaria, International Meeting of Young Psychologists "Young Psychologists - Ideas - Possibilities - Future".


Capitole/ studii ?n volume naţionale:
Avram E. (2006), "Valorizarea creativităţii şi ?ncrederea ?n reuşita profesională", ", ?n M. Zlate şi Valeria Negovan (coord.), Strategii de adaptare a studenţilor la mediul universitar, Editura Universitară, pp.89-102.
Avram E. (2006), "Lucrul ?n echipă - strategie de adaptare a studenţilor la condiţiile mediului academic", ?n M. Zlate şi Valeria Negovan (coord.), Strategii de adaptare a studenţilor la mediul universitar, Editura Universitară, pp.130-144.
Avram E., Glăveanu, Simona (2006), "The Leadership in the Strategic Management of the European Educational Institutions", in International scientific seminar: "Intercultural education in the context of Romania's integration in European Union", 10-11 may Bucharest, pp. 183-186.
Avram E, Ogrezeanu Irina, Glăveanu Simona (2006), "Optimizarea comunicării ?n organizaţiile sănătăţii", ?n volumul: Conferinţa Naţională "Comunicare eficientă pentru organizaţii şi instituţii nonprofit", 9-10 iunie, Bucureşti, pp. 61-83.
Avram E., Stroescu O, Glăveanu Simona (2006), "The professional perspectives in the actual social-economic context - a study on students' perceptions", in: "International Conference EDU - WORLD 2006", 1-3 iunie, Piteşti.
Avram E. (2006), "The organizational-managerial excellence in the field of neurosurgical services", ?n Aniţei, M.; Popa, M.; Mincu, C.L.; Pap, A.M., "Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti, 26-29 octombrie, 2006, Lucrările conferinţei. Partea a II-a", pp. 561-570.
Avram, E. (2007), "Contribuţiile Prof. univ. Dr. Mielu Zlate la dezvoltarea psihologiei organizaţional-manageriale ?n Rom?nia", ?n Avram E., Creţu, R.Z. (coord.), Psihologie organizaţional-managerială ?n context european, Editura Universitară, Bucureşti, pp. 13-25.
Avram, E. (2007), "?mputernicirea la locul de muncă ?n organizaţiile sistemului de sănătate", ?n Avram E., Creţu, R.Z. (coord.), Psihologie organizaţional-managerială ?n context european, Editura Universitară, Bucureşti, pp. 13-25.
Avram, E., Stroescu, O, Puiu Mihai, P., Şerban, Oana-Mara (2007). "Noi direcţii ale dezvoltării profesionale a psihologilor educaţionali". in vol. Anitei, M., Mitrofan, N., Cretu, Tinca, Negovan, Valeria (coordonatori), Tendinţe şi orientări moderne ?n psihologia educaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, pp. 227-240.
Avram, E. (2007), "Directions of Management Development within Neurosurgical Departments", ?n vol. Avram, E. (coord.). Psihologie organizaţional-managerială - Perspective aplicative, Editura Universitară, Bucureşti, pp. 25-47.
Avram, E. Mihai, M.P. (2008), "Small enterprises facing globalization", in vol. Avram, E. (coord.), ?n Avram, E. (coord.), Psihologia in organizatiile moderne, Editura Universităţii Bucureşti, p.245-456 (p. 11)
Avram, E. (2008), "Teorii ale ?ncrederii organizaţionale", ?n Avram, E. (coord.), Psihologia in organizatiile moderne, Editura Universităţii Bucureşti, p. 81-110 (p. 30).
Avram, E. (2008), "The profile of the "good character" person", ?n Avram, E. (coord.), Psychology in a Positive World, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, p. 17-29 (p22)
Avram, E., Chiru, C.M. (2008), "?ncrederea şi colaborarea ?n organizaţie", ?n Avram, E. (coord.), Psychology in a Positive World, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, p. 131-139 (p 9)
Avram, E., Radu, C. (2008), "Educaţia caracterului ?ntr-o societate pozitivă", ?n Avram, E. (coord.), Psychology in a Positive World, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, p. 360-376 (p16)
Avram, E. (2008), "?ncrederea organizaţională", ?n Avram, E., Cooper C.L. (Eds.). Psihologie organizaţional-managerială. Tendinţe actuale. Polirom Iaşi, p. 371-406 (p 35).
Avram, E. (2009). Către un profil al persoanei de caracter. Milcu M. (coord.). Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective; cercetare cantitativă vs. cercetare calitativă, Editura Universitară, Bucureşti.
Avram, E. (2009), "?mputernicirea la locul de muncă ?n organizaţiile militare", ?n A. Jianu, A Prisăcaru (coord.), Psihologia Militară rom?nescă la 150 de ani de la ?nfiinţarea Statului Major General, pp. 214-221, Editura Cercului Tehnic-Editorial al Armatei Bucureşti.
Avram, E. (2009), "Neuroştiinţele şi genetica ?n studiul personalităţii", ?n L. Tătăranu, E. Avram (coord.), Neuroştiinţe şi psihologie clinică, pp. 33-57, E.D.P., Bucureşti.
Avram, E. (2009), Testarea neuropsihologică ?n epilepsie, ?n E. Avram, (coord.), Neuropsihologie. Creier şi funcţionalitate, Editura Universitară, Bucureşti.
Avram, E., et al. (2009), Sisteme nervoase şi funcţii adaptative, ?n E. Avram, (coord.), Neuropsihologie. Creier şi funcţionalitate, Editura Universitară, Bucureşti.
Avram, E. (2009), Evaluarea funcţiei executive, ?n Ciubotaru, V.G., Avram, E. (coord.), Neuroştiinţa dizabilităţii, Editura Universitară, Bucureşti.
Avram E. (2010), Etica ?n organizaţiile sănătăţii, ?n Ciurea A.V., Cooper, C.L., Avram E. (coord.), Management ?n sistemul şi organizaţiile sănătăţii, Editura Universitară "Carol Davila", Bucureşti.
Avram, E. (2010). Sănătatea psihocomportamentala din perspectivă personologică. In E. Avram (coord.) (2010), Psihologia Sanatatii. Vol. I. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (2010). Optimizarea calităţii vieţii pacienţilor cu epilepsie. In V.G. Ciubotaru, E. Avram (coord). Optimizarea sănătăţii. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (2010), Profilul caracterial al ing. Av. Aurel Vlaicu. In vol. 15-17 iunie 2010, Bobocu: Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Aurel Vlaicu: 17 iunie 1910 ? 17 iunie 2010. O sută de ani de zbor ?n Armata Rom?niei".
Avram, E. (2010). "Un model normativ al conduitei cu aplicaţii ?n dezvoltarea personală". In Vol. Mitrofan, I. (Coord.). Conferinţa Naţională de psihoterapie experienţială şi dezvoltare personală unificatoare. 12-14 februarie, 2010, Bucureşti
Avram,E. (2010). Tulburări ale personalităţii, ?n E. Avram (coord.) Psihologia Sanatatii. Vol. II. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E., Taşcu, A. (2010). Aspecte emoţionale ?n patologiile cerebrale, ?n E. Avram (coord.). Psihologia Sanatatii. Vol. III. Editura Universitara, Bucuresti.
Avram, E. (2011). Dezvoltarea pozitivă a partenerilor "de excelenţă" ?n cuplu. ?n E. Avram (coord.). Psihologia Sanatatii. Vol. IV. Editura Universitara, Bucuresti.
Armaş, I., Avram, E. (2011). Riscul inundaţiilor, ?ncrederea socială şi intervenţiile ?n caz de criză. ?n E. Avram (coord.) (2011). Psihologia Sanatatii. Vol. V. Editura Universitara, Bucuresti.
Boţone, Daniela, Avram, E. (2007), "Emoţiile la locul de muncă", ?n vol. Avram, E. (coord.). Psihologie organizaţional-managerială - Perspective aplicative, Editura Universitară, Bucureşti, pp. 317-339.
Zlate M., Negovan Valeria, Avram E. (2005), "Dynamics of well-being related to students adaptation strategies to the academic environment", abstact in "27th International School Psychology Association - Collocvium", Athens, Greece, July 13-17, 2005.
Zlate M., Creţu Tinca, Negovan Valeria, Creţu R. Z., Avram E. (2005), "Adaptation, performances and well-being in the academic environment", abstact in "27th International School Psychology Association - Collocvium", Athens, Greece, July 13-17, 2005.
Zlate M., Negovan Valeria, Avram E. (2006), "Reuşită şi satisfacţie ?n mediul universitar", ?n M. Zlate şi Valeria Negovan (coord.), Strategii de adaptare a studenţilor la mediul universitar, Editura Universitară, pp. 65-76.
Zlate M., Creţu R.Z., Avram E.(2006), "Studenţii - integrare şi opţiuni de perspectivă", ", ?n M. Zlate şi Valeria Negovan (coord.), Strategii de adaptare a studenţilor la mediul universitar, Editura Universitară, pp. 103-119.
Zlate M., Avram E. (2006), "Reprezentarea perspectivelor profesionale şi relaţia cu gradul de adaptare la cerinţele mediului academic", ?n M. Zlate şi Valeria Negovan (coord.), Strategii de adaptare a studenţilor la mediul universitar, Editura Universitară, pp. 120-129.


Participări la evenimente ştiinţifice:
1. 2001, 30 martie-1 aprilie, Bucureşti: Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice: "Psihologia Fără Limite". Lucrare prezentată:Avram E. "Un model teoretic al relaţiei dintre om şi organizaţie"(premiul I).
2. 2004, 21-23 mai, Călimăneşti-Căciulata: Conferinţa Naţională de Psihologie - "Psihologia Rom?nească şi Integrarea Europeană". Lucrări prezentate: Zlate M., Avram E.:, "Reprezentarea perspectivelor profesionale şi relaţia cu gradul de adaptare la sarcinile academice"; Avram E.: "Lucrul ?n echipă ca strategie de adaptare la cerinţele academice";
3. 2005, 25-26 februarie, Bucureşti: Conferinţa Internaţională "Creativitatea ?n Ştiinţă şi Tehnică". Lucrare prezentată: Avram E.: "Valorizarea creativităţii şi ?ncrederea ?n reuşita profesională".
4. 2005, 24-26 martie, Iaşi: Conferinţa Naţională "Asigurările private de sănătate - soluţie complementară de finanţare a sistemului de sănătate rom?nesc". Lucrări prezentate: Ciurea A.V., Avram E., Nuţeanu L.: "Direcţii ale schimbării şi dezvoltării organizaţionale ?n sănătate"; Ciurea A.V., Ciubotaru V., Avram E.: "Eficientizarea structurilor organizatorice ale spitalelor".
5. 2005, 12 mai, Bucureşti: Simpozionul "Profesia de asistent medical - vocaţie şi profesionalism". Lucrare prezentată: Avram E., Mareş A.: "Caracteristici ale job-ului de asistent medical".
6. 2005, 13-17 iulie, Atena: "27th International School Psychology Association - Collocvium". Lucrări prezentate: Zlate M., Negovan Valeria, Avram E.: "Dynamics of well-being related to students adaptation strategies to the academic environment"; Zlate M., Creţu Tinca, Negovan Valeria, Creţu R. Z., Avram E.: "Adaptation, performances and well-being in the academic environment";
7. 2005, 7-9 octombrie, C?mpu Lung Moldovenesc: Simpozionul Internaţional: "Exigenţe şi standarde ale psihologiei aplicate". Lucrări prezentate: Zlate M., Avram E., Zaharia G.-R. "?ncrederea ?n organizaţii - perspective teoretice şi aplicative"; Zlate M., Negovan Valeria, Avram E.: "Reuşită şi satisfacţie ?n mediul academic"; Avram E., Armaş Iuiliana: "Utilizarea studenţilor ca operatori ?n anchetele de teren - avantaje şi limite".
8. 2005, 23-26 noiembrie, Iaşi: Conferinţa Naţională "Managementul informaţiei şi informatizarea sistemului de sănătate", Ediţia a II-a. Lucrprezentate: Ciurea A.V., Avram E., Ciubotaru V., Tătăranu Ligia "Gestiunea sistemului comunicaţional al spitalelor"; Ciurea A.V., Ciubotaru V., Gheorghiţă Eva, Avram E. "Cercetarea organizaţională - condiţie esenţială pentru progresul managementului ?n sănătate şi pentru integrarea ?n U.E."
9. 2005, 18-19 noiembrie, Timişoara: "Conferinţa de psihologie industrială şi organizaţională". Lucrare prezentată: Zlate M., Creţu R.Z., Avram E. "Studenţii - integrare şi opţiuni de perspectivă".
10. 2005, 15-16 decembrie, Bacău: Simpozionul Internaţional "Inter şi Transdisciplinaritate ?n cercetarea ştiinţifică". Lucrare prezentată: Ciurea A.V., Ciubotaru V., Tătăranu Ligia, Avram E. "Studiul comportamentului organizaţional - o nouă perspectivă a interdisciplinarităţii ?n sănătate".
11. 2006, 7 aprilie, Bucureşti: Simpozionul Naţional: "Muncind ?mpreună pentru sănătate". Lucrări prezentate: Avram E., Habuc L., Nica A., "Dezvoltarea ?ncrederii ?n echipă"; Mareş Ana, Avram E., Drăghici G, "Relaţiile colegiale - sursă a satisfacţiei profesionale".
12. 2006, 10-11 may Bucharest: International scientific seminar: "Intercultural education in the context of Romania's integration in European Union". Paper presented: Avram E., Glăveanu Simona, "The Leadership in the Strategic Management of the European Educational Institutions".
13. 2006, 18-21 mai, Cluj-Napoca: Conferinţa Naţională de psihologie. Lucrare prezentată: Zlate M., Avram E., "Impactul ?mputernicirii ?n muncă asupra satisfacţiei, angajamentului, justiţiei şi stresului organizaţional al asistenţilor medicali şi infirmierelor", Avram E., "Standarde Naţionale ale Practicii ?n Domeniul Psihologiei Clinice".
14. 2006, 1-3 iunie, Piteşti: Conferinţa internaţională "EDU - WORLD 2006", Lucrare prezentată: Avram E., Stroescu O, Glăveanu Simona, "The professional perspectives in the actual social-economic context - a study on students' perceptions".

15. 2006, 9-10 iunie, Bucureşti: Conferinţa naţională "Comunicare eficientă pentru organizaţii şi instituţii nonprofit". Lucrare prezentată: Avram E, Ogrezeanu Irina, Glăveanu Simona (2006), "Optimizarea comunicării ?n organizaţiile sănătăţii".
16. 2006, 22-24 septembrie, Iaşi: Conferinţa Naţională de Psihologie Socială "Identitate şi Integrare Europeană". Lucrare prezentată: Avram E. "Studenţii faţă ?n faţă cu realitatea socială şi profesională - optimism, scepticism sau indiferenţă?".
17. 2006, 25-28 septembrie, Bucureşti: Simpozipnul Internaţional "Teorie şi practică ?n profesionalizarea psihologului şcolar/educaţional - o provocare pentru mileniul III". Lucrare prezentată: Avram, E, Stroescu O., Mihai P., Şerban Oana Mara, "Noi direcţii ale dezvoltării profesionale a psihologilor educaţionali".
18. 2006, 25 octombrie, Bucureşti: Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Tendinţe ale societăţii cunoaşterii ?n domeniile ştiinţific, tehnic şi artistic ale culturii". Lucrare prezntată: Avram E. "Managementul cunoaşterii şi psihologia managerială".
19. 2006, 26-29 octombrie: Conferinţa Internaţională de psihologie "Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti". Lucrare prezentată: Avram E. "The organizational-managerial excellence in the field of neurosurgical services".
20. 16-22 aprilie 2007, Viena, Austria, European Geosciences Union, General Assembly 2006 (CD, vol 9, ISSN: 1029-7006): Armaş Iuliana, Avram E., The human dimension of seismic vulnerability. Case study: Bucharest Municipality (Poster).
21. 2007, 12-15 aprilie, Ocna Sibiului: Prima Conferinţa de psihologie environmentală din Romania: Lucrare prezentată: Avram E., Armaş Iuliana: "Tendinţe şi orientări ?n percepţia riscului natural".
22. 2007, 1 iunie, Bucureşti: Simpozionul naţional de psihologie militară aplicată "Psihomil-IV". Lucrare prezentată: Avram E. "Dimensiuni ale ?mputernicirii salariaţilor ?n organizaţia militară".
23. 2007, 8-10 iunie, Sibiu: Congresul Internaţional "Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective". Lucrare prezentată: Avram E. "Prof. Univ. Dr. Mielu Zlate - Creatorul scolii rom?neşti de psihologie organizaţional-managerială".
24. 2007, 16 iunie, Simpozionul jubiliar "Modernizarea operei lui Constantin Rădulescu Motru" (participant).
25. 2007, 3-6 iulie, Praga: 10th European Congress of Psychology: Lucrare poster: Avram E., Armaş Iuliana "Perception of seismic risk - Case study Bucharest Municipality/Romania".
26. 2007, 20-23 Septembrie, Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată II, Iaşi "Psihologie şi Societate. Noutăţi ?n psihologia aplicată - ediţia a II-a": Lucrare prezentată: Avram, E., Armaş, Iuliana, Creţu, R.Z. "Raportarea omului la riscul seismic - aspecte psihologice"; Avram, E., Moise, Annemari "?ncrederea organizaţională - implicaţii secvenţiale şi permanente" (workshop).
27. 2007, 28-30 September, Blagoevgrad, Bulgaria, International Meeting of Young Psychologists "Young Psychologists - Ideas - Possibilities - Future". Lucrare prezentată: Avram, E, Armaş, Iuliana, "The Anticipative Subjective Vulnerability and the Perception of the Support in the context of the Seismic Risk".
28. 16-18 noiembrie, 2007, Poiana Brasov, Conferinta Naţională pentru Management medical modern. Lucrare: Ciurea, A.V., Avram, E. "Perspective Moderne ale Dezvoltării Managementului ?n Organizaţiile Sănătăţii. Aplicaţii ?n Serviciile de Neurochirurugie".
29. Conferinta Naţională pentru Management medical modern. Lucrare: Ciurea, A.V., Avram, E., "Managementul comunicării ?n organizaţiile sănătăţii"
30. 23-25 mai, 2008, Timisoara, "Dialog pentru diversitate". Lucrare prezentată: Avram, E., Armaş, I. "Studii privind percepţia riscului".
31. 4 iunie, 2009, Conferinţa Naţională Psihomil VI, Bucureşti. Lucrare prezentată: Avram, E., "?mputernicirea la locul de muncă ?n organizaţiile militare".
32. 12-14 februarie, 2010, Conferinţa Naţională de psihoterapie experienţială şi dezvoltare personală unificatoare. Lucrarea Avram, E. "Un model normativ al conduitei cu aplicaţii ?n dezvoltarea personală".
33. 22-24 aprilie, 2010: Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organiaţională "Alexandru Roşca", Bucureşti. Lucrarea: Avram, E. Aspecte psihologice ?n munca de videochat.
34. 15-17 iunie 2010, Bobocu: Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Aurel Vlaicu: 17 iunie 1910 ? 17 iunie 2010. O sută de ani de zbor ?n Armata Rom?niei". Lucrarea: Avram, E: "Aurel Vlaicu ? portret psihologic".


Contracte de cercetare:
?n calitate de membru al echipei de cercetare:
- 2002-2004: "Evaluarea şi cartarea riscului urban ?n sectorul 3, Municipiul Bucureşti"; Director de proiect: Conferenţiar Univ. Dr. Iuliana Armaş; cod CNCSIS 104, contract 33549, tema 3 AT, finanţare 60 milioane lei.
- 2003-2005: "Cercetarea strategiilor de adaptare ale studenţilor la mediul universitar - factori de instalare, efecte şi condiţii de optimizare"; Director de proiect: Prof. Univ.Dr. Mielu Zlate; cod A3, CNCSIS: 237, tema nr. 72 A din Anexa I A, Contractul nr. 41022/2003, 33379/2004, 34699/2005; Finanţare: 20.000.000 ROL (20.000 RON).
- 2006-2008, "Impactul Variabilitatii Climatice şi al Interventiilor Antropice Asupra Regimului Hidrologic Al Dunării şi Dinamicii Sedimentare Costiere", CEEX x2c20, Director: Conf. univ. Dr. Armaş Iuliana, Finanţare 84000 RON/2006.
- 2006-2008, CNCSIS tema A4, nr.2916, "Evaluarea vulnerabuilitatii de mediu in sectorul subcarpatic al vaii Prahova", Dir. Conf Dr. Armaş Iuliana.
- 2006-2008, grant CNCSIS AT, cod 190, Titlul: Rolul atributelor situationale in explicarea dinamicii coerente a personalitatii, Dir. Lector Dr. Creţu Romeo Zeno.
- 2007-2010, PNII 31005 HERA, Multihazard si vulnerabilitate in contextul seismic al Municipiului Bucuresti, Dir. Conf Dr. Armas Iuliana.


Membru ?n comitetele de organizare ale unor evenimente ştiinţifice:
1. Simpozionul Internaţional "Teorie şi practică ?n profesionalizarea psihologului şcolar/educaţional - o provocare pentru mileniul III" (secretar).
2. Conferinţa Internaţională de psihologie "Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti" (membru).


Alte informatii:
Medalia Jubiliară "Aurel vlaicu 17 iunie 1910-17 iunie 2010. O sută de ani de zbor ?n Armata Rom?niei (Brevet prin Ordinul de zi nr. 117/17.06.2010).
Publicatii
Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Află mai multe.                 OK, sunt de acord!