CENTRUL PENTRU STUDII DE RISC MODELARE SPATIALA SI DINAMICA SISTEMELOR TERESTRE SI COSTIERE

Membri CRMD »

Tîrlă Maria-Laura

membru
Tîrlă Maria-Laura

1.   Date personale

Numele și prenumele:Tîrlă Maria-Laura

Titlul științific: Dr.

Funcția didactică: Lector universitar

Locul și data nașterii: București (România), 5 octombrie 1979

E-mail: tirla@geo.unibuc.ro

Telefon: +40 724 693 615

Adresa: Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Bd. N. Bălcescu Nr. 1, 010041 Sector 1, București

 

 

 

 

 

2.   Pregătire profesională

 

Perioada

Instituția

Diploma

09.1994-09.1998

Gr. Șc. Octav Onicescu din București

Bacalaureat

10.1999-06.2003

Universitatea din București – Facultatea de Geografie

Licențiat în Știința Mediului

10.2003-06.2004

Universitatea din București – Facultatea de Geografie

Magister în Gestiunea durabilă a pesajelor geografice prin organizare și amenajare regională

10.2004-03.2012

Universitatea din București – Facultatea de Geografie

Doctor în Geografie cu lucrarea Bazinul hidrografic Olănești: Studiu de geomorfologie, publicată la Editura Univ. București (2012, 381 p.)

10.2016-prezent

Universitatea din București – Facultatea de Geologie și Geofizică

Programul de master Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale

 

 

3.   Direcții de cercetare

·         Geomorfologie carstică

·         Geomorfologie tectonică și structurală

·         Evoluția paleomediilor prin analiza speleotemelor

·         Variabilitatea izotopică a oxigenului în mediile carstice

·         Mineralogia și geochimia rocilor carbonatice

·         Evoluția bazinelor sedimentare și a platformelor carbonatice

 

 

4.   Direcții de specializare

 

23-28 aprilie 2016, Stagiul Național de Topografie și Cartografie Subterană, Cloșani

Societatea Română de Speologie-Carstologie; Federația Română de Speologie, Diplomă

Specializare în topografierea și cartarea mediilor subterane, realizarea hărților de peșteră, utilizarea instrumentelor moderne de topografiere și a softurilor de specialitate (Compass, TopoDroid, PocketTopo).

Dezvoltarea de competențe specifice proiectării și implementării programelor de formare în tehnologia educației la distanță, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Certificat de absolvire

Managementul implementării programelor de formare prin educație la distanță, Elaborarea resurselor de studiu în tehnologia educației la distanță, Tehnologii și instrumente e-Learning.

Curs de pregătire-perfecționare Asistent manager, 28.09-23.10-1998, SC Picon SA

Certificat de absolvire

Competențe manageriale

 

 

5.   Experiență profesională

 

Perioada

Instituția

Poziția

Disciplinele predate/Proiecte

01.09.2003-31.08.2005

Școala Centrală, București; Gr. Șc. ”Mecanică Fină”, București

Profesor de geografie

Geografie fizică generală, Geogr. României, Geogr. continentelor

01.10.2004-30.09.2007

Universitatea din București – Facultatea de Geografie

Preparator univ.

Geografia fizică a României, Geografia Europei, Regiuni geografice și turistice ale lumii

01.10.2007-30.09.2013

Universitatea din București – Facultatea de Geografie

Asistent univ.

Geografia fizică a României, Europa multiculturală, Geografia continentelor America, Africa și Antarctica, Biogeografie, Strategii de reabilitare a mediilor degradate

De la 01.10.2013

Universitatea din București – Facultatea de Geografie

Lector univ.

Geografia fizică a României, Geografia continentelor America, Africa și Antarctica, Geologie generală, Biogeografie, Strategii de reabilitare a mediilor degradate

De la 15.07.2016

Agenția de Protecția Mediului Timiș, Timișoara

Specialist GIS

LIFE13 NAT/RO/00148 Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei - Beușnița

 

6.   Proiecte de cercetare

·      Grant ICUB – TC 13055/14.06.2017 Lithologic and structural controls on marble karst development in the centrală Făgăraș Mountains (South Carpathians). Beneficiar Universitatea din București, perioada de implementare 01.07.2017-30.06.2018, buget 25000 lei (Director de grant)

·      Proiect LIFE13 NAT/RO/00148 Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei - Beușnița. Beneficiar coordonator APM Timiș, beneficiar asociat AS Exploratorii, perioada de implementare 01.07.2016 - 31.12.2019 (membru). Postul ocupat: specialist GIS.

·      Contract IFA-CEA Nr. C4-08/2014-2016,Teleconexiuni climatice între vestul și estul Europei prin analiza speleotemelor din timpul ultimului interglaciar din Franța și România – FREem (colaborator ISER).

·      Grant CNMP Nr. 31-057/2007, Influența modificărilor geo-climatice  globale și regionale asupra dezvoltarii durabile în Dobrogea, Programul Parteneriate în domeniile prioritare, 2007-2010 (membru).

·      Grant CNCSIS - TD Nr. 588/2006, Gestiunea riscului geomorfologic în Subcarpaţii Vâlcei, cu accent pe fenomenele şi procesele asociate din bazinul râului Olăneşti, 2007-2008 (Director de grant).

·      Grant CNCSIS Nr. 27/276, Riscuri naturale şi implicaţii asupra aşezărilor umane în Subcarpaţii cuprinşi între văile Topolog şi Gilort, 2002-2004 (membru).

·      Grant CNCSIS AT Nr. 33618 /cod 69, tema 27, Vulnerabilitatea versanţilor la alunecări de teren în bazinul subcarpatic al Prahovei (2001-2003), beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, director: conf. univ. dr. Armaş Iuliana (student voluntar).

 

 

7.   Membru în asociații profesionale și profesional-științifice

·   Din 2007: membru al Asociaţiei Geomorfologilor din România (AGR) și al Asociației Internaționale a Geomorfologilor / International Association of Geomorphologists (IAG)

·   Din 2008: membru al Societății Române de Geografie din România (SGR) și al International Geographical Union (IGU)

·   Din 2016: membru al Asociației Speologice Exploratorii (Reșița, CS) și al Federației Române de Speologie

 

 

8.   Alte activități

·         Editor executiv al Journal of Environmental and Tourism Analyses (JETA), din 2012 http://jeta.rev.unibuc.ro/

·         Îndrumător al elevilor olimpici la geografie, etapa internațională (2008-2011)

·         Îndrumător al lucrărilor de licență și disertație ale studenților (din anul 2007)

·         Organizator al diferitelor evenimente științifice în domeniul Geografiei: Sesiunea anuală de comunicări a Facultății de Geografie, Conferința Internațională Pro Mountains 2012 și 2014, Simpozionul Național de Geomorfologie 2014.

·         Organizator al practicii de specialitate a studenților geografi (din anul 2009) pe diferite direcții de specializare (geomorfologie, biogeografie, geografie regională).

 

 

9.   Lucrări publicate (selectiv, în ordine cronologică)

·      Drăgușin, V., Tîrlă, L., Cadicheanu, N., Ersek, V., & Mirea, I., 2017. Caves as observatories of atmospheric thermal tides: an example from Ascunsă Cave, Romania. International Journal of Speleology (IF: 1.559), accepted.

·      Drăgușin, V., Balan, S., Blamart, D., Forray, F.L., Marin, C., Mirea, I., Nagavciuc, V., Orășeanu, I., Perșoiu, A., Tîrlă, L., Tudorache, A., & Vlaicu, M., 2017. Transfer of environmental signals from surface to the underground at Ascunsă Cave, Romania. Hydrol. Earth Syst. Sci. (IF: 4.437). Doi: 10.5194/hess-2016-625, accepted. http://www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/hess-2016-625/

·       Tîrlă, L., Drăgușin, V., Vlaicu, M., Mirea, I., Dimofte, D. & Roban, R.-D., 2017. Cave morphology provides evidence of polyphase tectonics – an example from the Isverna karst system, South Carpathians. In: Niculiță, M. & Mărgărint, M.C. (Eds), Proceedings of the 33rd Romanian Geomorphology Symposium, Iași, 11-14 May 2017, pp. 112-116. Doi: 10.15551/prgs.2017.113, http://www.geo.uaic.ro/sng2017/site_proceedings/Proceedings_SNG2017_ISSN_2559-3021_113.pdf

·       Tîrlă L., Mirea I., Vijulie I. Geomorphological and structural patterns of the scarp-related steep dry valleys in limestone ridges: A case study from South Carpathians, Romania.Geomorphologie: relief, processus, environnement(IF: 0.673) (în curs de publicare, acceptat la 15-11-2016).

·       Drăgușin V., Tîrlă L., Mirea I., Caves in the Făgăraș Mountains. In: Onac, B.P., Ponta, G. (Eds), Caves and Karst Systems of Romania. Springer (în curs de publicare, acceptat la 01-09-2016).

·       Tîrlă L., Drăgușin V., Mirea I., Cojocaru T., 2016. Speleomorphology of M3-R2 – The highest cave in the SE Carpathians. Revista de Geomorfologie 18, 54-62. doi: 10.21094/rg.2016.103. http://www.revistadegeomorfologie.ro/revista/Rev_geomorfologie_18.pdf

·       Tîrlă L., Vijulie I.,2014.Reply to "Comments on "Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges" by L. Tîrlǎ and I. Vijulie, Geomorphology 197 (2013), 123-136" by J. Lenart and T. Pánek. Geomorphology 223, 129-133 (IF: 2.813). doi: 10.1016/j.geomorph.2014.07.003. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X1400350X

·       Tîrlă L.,Matei E., Cuculici R., Vijulie I., Manea G., 2014. Digital Elevation Profile: A Complex Tool for the Spatial Analysis of Hiking Trails. Journal of Environmental and Tourism Analyses 2 (1), 48-65. http://jeta.rev.unibuc.ro/wpcontent/uploads/2014/10/2014_2_41.pdf

·       Ene M., Tîrlă L., Osaci-Costache G., 2014. Estimation of the Quaternary stream erosion in small drainage basins (Vâlcea sub-Carpathians and Olteţ Plateau, Romania). Forum Geografic 1 (13), 5-11. doi: 10.5775/fg.2067-4635.2014.012.i.

·       Manea G., Matei E., Tîrlă L., Vijulie I., Tișcovschi A., Cocoș O., 2014. The Mateiaș limestone quarry (Southern Carpahians): changes in spatial extent and local perception on the related environmental issues. Forum Geografic 1 (13), 66-76. doi: 10.5775/fg.2067-4635.2014.138.i.

·       Tîrlă L., Vijulie I.,2013. Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania. Geomorphology 197 (1), 123-136 (IF: 2.813). doi: 10.1016/j.geomorph.2013.05.003. http://www.sciencedirect.com/science/journal/0169555X/197

·       Tîrlă L., 2012. Bazinul hidrografic Olăneşti – Studiu de geomorfologie.București, Editura Universității din București, 381 p., ISBN 978-606-16-0172-1.

·       Tîrlă L.,2012. Elaboration of climatic maps using GIS. Case study: Olănești drainage basin, Romania. J. Environ. Biol. 33 (3), 449-454 (IF: 0.56).

·       Ene M., Osaci-Costache G., Tîrlă L., 2009. The caving-ins at Ocnele Mari, Vâlcea sub-Carpathians, Romania. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 32, 67-72 (IF: 0.641).

·       Ene M., Folea F., Tîrlă L., 2008. Neo-tectonics, seismicity and dynamics of slopes in Bend Subcarpathians. Proceedings of the5th Turkey-Romania Geographical Academic Seminar, 5-15 June 2007, Antalya: Inkilâp Kitabevi Baski Tesisleri (pp. 79-84). ISBN 978-975-00219-6-1.
PublicatiiAcest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Află mai multe.                 OK, sunt de acord!